Õppeprogramm “Kobras” II kooliastmele

Nimi:Õppeprogramm “Kobras” II kooliastmele
Kirjeldus:

 

ÕPPEPROGRAMM „KOBRAS“

Programmi eesmärk: Kopra eluviisi, pesitsemise, toitumise, vaenlaste, tegevusjälgede õpetamine.

Temaatika: imetaja, koprapesa, kopratamm, karvastik, jalad, sugemisküünis, jäsemed, jooksuaeg, pesakond, taimtoiduline, rohttaim, võrse, röövloom, kopranõre, saba, tegevusjäljed
Sihtrühm: : 5.-6. klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Aktiivõppemeetodid: vaatlemine, võrdlemine, rühmatöö.

Vajalikud õppevahendid: kopra topis  kolju  nahk koos saba ja jalgadega  lamineeritud pildid koprast, toidust, vaenlastest, toiduvõrgustikust, lamineeritud lauamängud.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpitulemused:

1.      Oskab sõnastada kopra kopra eluviisist tulenevaid kohastumusi eluks vees

2.      Tunneb looduses ära kopra tegevusjäljed

3.      Oskab analüüsida kopra rolli tähtsust looduses ja toiduahelas

4.      Märkab looduses ka teiste loomade tegevusjälgi ning oskab neid nimetada

Programmi ülevaade

Programm toimub VVV SA radadel, kus on kopra pesakuhilad. Programmi käigus matkatakse kopraga seotud elupaikades. Matka jooksul vaadeldakse kopra elupaiku ja tegevusjälgi, lahendatakse rühmatööna ülesandeid ja mängitakse. Teemadeks on kopra eluviis, pesitsemine, toitumine, vaenlased, tegevusjäljed (pesa, toitumisjäljed, tammid jm). Vaadeldakse kopra nahka (topist), selgitatakse kopra eluviisist tulenevaid kohastumusi eluks vees: lai ja lapik saba, ujunahkadega jalad ja sugemisküünis, kopranõre vajalikkus. Matka käigus vaadeldakse ka teiste loomade tegevusjälgi looduses. Arutletakse kopra rollist looduses ja toiduahelas, tema suhetest inimesega. Programmi jooksul toimuvad erinevad õppetegevused ja mängud kopra eluringiga tutvumiseks.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:VVV matkarajad
Lisainfo:www.vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Loomad
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse