Vee puhastamine

Nimi:Vee puhastamine
Kirjeldus:

Eesmärk: Õpilane:

  1. saab ülevaate vee puhastumisest looduses ja puhastamisest veetöötlusjaamas;
  2. saab ülevaate reoveepuhastamise etappidest ja sellest, millised ained ei tohiks reovette sattuda;
  3. mõistab vee kaitsmise põhjuseid ja vajadusi.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning vesikeskkonda.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse; Bioloogia ainekava – ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Programmi käik:

Sissejuhatus teemasse: Mis on veeringe? Kui oluline loodusvara on vesi?

Teema arendus:

I osa: Vee puhastumine looduses – võrdleme läbivoolu erinevatest pinnasekihtidest, olmevee kasutamise etapid ja tehnoloogia;

II osa: Reoveepuhastusjaamas reovee puhastamine – makeerime veepuhastusjaama puhastusvõtteid praktilise tegevuse käigus.

Kokkuvõte: aruteluvormis tuletame meelde, miks on vesi oluline loodusressurss. Rõhutame vee-keskkonna kaitsmise ja hoidmise tähtsust ning toome välja seda mõjutavad tegurid. Arutleme, kuidas igaüks saab kaitsta vett kui elukeskkonda ja olulist loodusvara.

Vahendid: erinevad pinnase kihid, vee puhastamise tarbed (sõelad, filtrid jmt)

Otsingusõnad: vesi loodusressurssina, veetöötlusjaam, reoveepuhastusjaam.

 

 

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja
Lisainfo:Registreerimine: admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Lisainfo: kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Kadri Kilusk
Maksumus:Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Tervis ja ohutus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:31.01.2019


Logi sisse