Veekogu uurimine III kooliaste

Nimi:Veekogu uurimine III kooliaste
Kirjeldus:

Räägime veest, veekogudest, loomadest ja taimedest, veest kui toimivast süsteemist ja toiduahelatest. Teeme grupitööna erinevaid katseid nii veega kui vees. Mõõdame PH-taset, vee voolukiirust ja  temperatuuri.  Uurime lähemalt jõe taimestikku ning loomastikku. Meeskonnatööna tuleb hakkama saada ka jõe ületamisega. Vahelduseks mälutreening veeteemalise memoriiniga. Lõpetuseks räägime puhtast veest ja paneme oma mõistuse ja käed tööle, et ehitada looduslikest vahenditest parim veefilter.

Seos õppekavaga:
2.1.9.1. Inimene uurib loodust
1) mõõteriistadega (sh digitaalsetega) tutvumine;
3) bioloogiliste, geograafiliste või kodulooliste objektide vaatlemine, kirjeldamine ja mõõtmine;
2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid
2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse
1) selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri ning toob selle kohta näiteid;
2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;
2.3.4.1. Kaardiõpetus
1) leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning kasutab atlase kohanimede registrit;
7) kasutab trüki- ja digitaalseid kaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et leida infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi.
2.3.4.6. Veestik
6) iseloomustab veeringet, selgitab vee ning veekogude tähtsust looduses ja inimtegevusele ning toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta.

Õppemeetodid: grupitöö, praktiline tegevus, uurimine, mängud, tööleht

Programmikava (pdf)

Tööleht: Kust see vesi pärit on? (pdf)

Uurimispaik ja uurijad (pdf)

Memory (pdf)

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Tipu Looduskool
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Tipu Looduskool
Maksumus:120 eurot/grupp
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loomad
Putukad
Taimed
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:kevad-sügis
Sisestamise kuupäev:28.09.2015


Logi sisse