Veeprogramm Allikast mereni

Nimi:Veeprogramm Allikast mereni
Kirjeldus:

Sagadi klindialustest allikatest mereni matkates analüüsime rühmades erinevate veekogude vett. Viime läbi vee-elustiku vaatlused jões ja meres. Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Leiame vett kõikjalt ja mõistame, kui eriline aine on meie igapäevane vesi.

Sisu

Tegevused looduskoolis

  • Tutvumine, kodukord
  • Teema Vesi meie ümber ja meis enestes tutvustamine
  • Rühmade moodustamine
  • Vahendite tutvustamine ja ülesannete jagamine rühmadele

Tegevused looduses

Loodusretk “Vee jälgedes“ Sagadist Altjale (7 km)

  • Tutvumine erinevate vett sisaldavate objektidega eluta ja elusloodusest
  • Veeproovide kogumine, mõõtmised, analüüs
  • Vee-elustiku vaatlused
  • Kokkuvõte ja tagasiside

Õppematerjalid, vahendid

1.     RMK Sagadi looduskooli vahendid

a.       Vernier LabQuest andmekogujad ja sensorid

b.     Veekeemia komplekt

2.     Tööleht „Vesi Maal, Universumis ja inimeses“

3.     Tööleht „Vee keemilised omadused“

4.     Kogutud ja kaasa toodud veeproovid

Eesmärgid
Õpilane:
1) huvitub looduses toimuvatest nähtustest ja protsessidest;
2) õpib koguma veeproove loodusest;
3) planeerib, viib läbi ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;
4) kasutab tehnoloogiavahendeid;
5) lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit;
6) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda.

Seos õppekavaga
G bioloogia: Organismide koostis; Organismide energiavajadus
G geograafia: Hüdrosfäär; Vesi ja veega seotud probleemid
G matemaatika: Avaldised ja arvuhulgad
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):5 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi looduskool, klindialused allikad, Oandu paisjärv, Altja jõgi, rannik
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/gumnaasium
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:190 eurot grupp
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse