Vesi meie ümber – keemilised ja füüsikalised uuringud

Nimi:Vesi meie ümber – keemilised ja füüsikalised uuringud
Kirjeldus:

Käsitleme teemasid Vee keemilised ja füüsikalised omadused. Veeringe. Vesi kui elukeskkond erinevatele elusorganismidele. Vee sisaldus elusorganismides sh inimeses, Maal ja Universumis. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.

Seos õppekavaga

PK bioloogia Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Taimede tunnused ja eluprotsessid

PK geograafia Teema Veestik.

PK  keemia Teema Hapnik ja vesinik; Oksiidid

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)      seostab loodusteaduslikke teoreetilisi teadmisi igapäevaeluga;

3)      planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;

4)      kasutab tehnoloogiavahendeid;

5)      lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit;

6)      suhtub vastutustundlikult elukeskkonda.

Sisu

Sissejuhatus

 1.  Tutvumine, kodukord
 2.  Rühmade moodustamine
 3. Veeteemaline esitlus ja film

Tegevused rühmades

 1. Veeteemaline esitlus ja film
 2. Veeproovide analüüs ja laboritööd

Kokkuvõte

 1.  Kokkuvõte ja tagasiside

 Õppematerjalid, vahendid

 1. RMK Sagadi looduskooli vahendid
 1. Vernier LabQuest andmekogujad ja  sensorid
 2. Veekeemia komplekt
 1. Töölehed
 2. Veeproovid
Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):1,5-2 tundi
Läbiviimise koht:Programm toimub tellija koolis.
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:80 eurot grupp
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.03.2018


Logi sisse