Vesi on elu (II kooliaste)

Nimi:Vesi on elu (II kooliaste)
Kirjeldus:

Programmi eesmärgiks on tutvumine vee-elustikuga. Alustuseks mängime lõbusat veeteemaliste küsimustega maastikumängu. Seejärel saavad lapsed ise kahvadega tiigist loomi/putukaid püüda. Üheskoos teeme nendega esmatutvust ning räägime huvitavatest ja iseloomulikest tunnustest ja loomade käitumisest. Seejärel on lastel võimalus oma lemmikutega lähemalt tutvuda ja täita tööleht kasutades lisamaterjalide abi. Räägime lähemalt tiigi kui terviksüsteemi toimimisest, toiduahelast. Koostame toiduahelaid ka ise. Lõpetuseks mängime  vee-elukate bingot.

Seotus õppekavaga:
2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond
6) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike;
7) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres;
8) koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke.
2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine
2.1.6.15. Elukeskkond Eestis
4) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi;

Õppemeetodid: uurimine, avastamine, maastikumäng, grupitöö, mängud, tööleht

Programmikava (pdf)

Vee maastikumäng (pdf)

Lahenduskaardid (pdf)

Tööleht (pdf)

Vee-elustiku bingo (pdf)

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):Kuni 3 tundi
Läbiviimise koht:Tipu Looduskool
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Tipu Looduskool
Maksumus:120 eurot/grupp
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loomad
Putukad
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:kevad-sügis
Sisestamise kuupäev:28.09.2015


Logi sisse