Avasta vee jõudu – videoprogramm

Nimi:Avasta vee jõudu – videoprogramm
Kirjeldus:

Eesmärk on näha vee jõudu ja saada teada, kuidas seda inimese teenistusse rakendada, tõsta õpilaste teadlikkust inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilane: 1. näeb loodust kui terviksüsteemi ning inimest selle osana; 2. näeb kuidas inimene saab looduses toimuvat enda hüvanguks kasutada; 3. tunneb jõgedega seotud mõisteid; III kooliaste õpilane: 1. näeb seoseid elus- ja eluta looduse vahel, 2. saab aru loodusliku tasakaalu kujunemisest ökosüsteemides, 3. oskab hinnata inimtegevuse mõju nende muutumisele; 4. oskab kasutada füüsikas õpitut.

Juhendaja näitab videot vee erinevate toimete kohta looduses, eriti keskendudes jõgedele, karstile, jugadele ning selgitab nähtut. Seejärel täidavad õpilased töölehti. Lõpus teeb juhendaja kokkuvõtteid.

Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste: 2.1.9.4 Elus- ja eluta looduse seosed.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: arutelud, grupitööd, töölehed täitmiseks.

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:Programm viiakse läbi koolis, klassiruumis.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programm on tasuline, hind on 200 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Elekter
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Tehnoloogia ja innovatsioon
Veekogud
Toimumise aeg:Talv
Sisestamise kuupäev:01.02.2018


Logi sisse