Viimsi metsarada

Nimi:Viimsi metsarada
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on saada teadmisi Läänemere ja mereäärse metsa elustiku ja keskkonnaprobleemide kohta, osata leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele, saada teada missugused keskkonnaprobleemid ohustavad merd, rannikut ja selle elustikku, rannikukooslusi.

Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased õpivad kaardi ja kompassiga orienteerumist, meeskonnatööd, saavad teadmisi looduse ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust, õpivad kasutama nutiseadmeid küsimustele vastuste leidmiseks ning saavad ka füüsilist treeningut.

Programm toimub Viimsi loodusrajal. Grupp käib koos juhendajaga loodusrajal, juhendaja selgitab nähtut. Samal ajal täidavad õpilased töölehti.

Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste: 2.1.9.4 Elus- ja eluta looduse seosed, 2.2.4.2 Selgroogsete loomade tunnused.

Kasutatavad aktiivõppe meetodid: vaatlus, avastusõpe, töölehtede täitmine, grupitöö.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Programm toimub looduses - Viimsi vallas.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna programm toimub looduses, palume õpetajal juhtida õpilaste tähelepanu sellele, et riietus oleks ilmastikukindel, piisavalt soe, tuule- ja veekindel, jalanõud võimaldaksid looduses käimist.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programm on tasuline, hind on 150 eurot klassi kohta. Tallinnast koos bussiga 300 eurot
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kivimid
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Sügis/ kevad
Sisestamise kuupäev:01.02.2018


Logi sisse