Nutiseiklus Viimsi metsarajal

Nimi:Nutiseiklus Viimsi metsarajal
Kirjeldus:

Programm toimub Viimsi loodusrajal, mis ei ole Tallinnast kaugel, kuid on vaheldusrikas ja väga huvitav.

Eesmärk: õpilane oskab looduses liikuda nutiseadmest saadava info abil, oskab leida iseseisvalt vastuseid esitatud küsimustele, teab, mille poolest on erilised Viimsi metsaraja ääres kasvavad taimed, suured kivid ja metsas elavad loomad. Teab, missugused tegevused ohustavad meie keskkonda ja kuidas.

Programmi kirjeldus: programmi käigus kasutavad õpilased oma nutiseadmeid, sest programmi läbimiseks vajalik info on üles pandud QR koodidena. See teeb programmi õpilaste jaoks huvitavamaks, samas õpetab nutiseadmeid õppevahendina kasutama. Õpilased lähevad kahekaupa õpperajale, kaasas küsimustik ja oma isiklik nutiseade ning püüavad leida vastused nii paljudele küsimustele, kui oskavad.

Tagasiside: Pärast raja läbimist ja vastuste leidmist, arutab juhendaja õpilastega vastused läbi. Kõige paremad vastajad saavad lõpuks ka auhinnad. Pärast programmi lõppu antakse õpilaste vastused kaasaasolevatele õpetajatele, et nad saaksid ülevaate õpilaste teadmistest programmi käigus käsitletud küsimuste kohta.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu,  eesti keelt, matemaatikat. Lisaks võistluslik mäng looduses, meeskonnatöö ja füüsiline treening.

Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe.

Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Programm toimub looduses - Viimsi vallas.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna programm toimub looduses, palume õpetajal juhtida õpilaste tähelepanu sellele, et riietus oleks ilmastikukindel, piisavalt soe, tuule- ja veekindel, jalanõud võimaldaksid looduses käimist.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programm on tasuline, hind on 150 eurot klassi kohta. Hind koos bussiga Tallinnast 300 eurot.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kivimid
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Sügis/ kevad
Sisestamise kuupäev:01.02.2018


Logi sisse