Õppepäev: Virtuaalne ja reaalne retk Rabivere rappa

Nimi:Õppepäev: Virtuaalne ja reaalne retk Rabivere rappa
Kirjeldus:

Programmi eesmärgiks on omandada ja kinnistada teadmisi soode arengust, Eesti soodest,
rabaelustikust, soode kaitsest ja tähtsusest inimesele ning õppida rabas liikuma.

Päeva sisu:

  • Ülevaade soode arengust, tutvustatakse Rabivere raba, elustikku
  • Turbasambla uurimine
  • Ohutustehniline instrueerimine
  • Õppekäik turbakaevandamise alale ja 1970datel rekultiveeritud turbaväljale
  • Õppekäik laukaalale (ilma laudteeta)
  • Piknik RMK puhkealal
  • Matk maastikukaitse alal Kõnnu järveni, kokkuvõtted.

Eesti soode areng, liigitus, tutvustus, roll, kaitse. Rabamets. Tüüpilised rabataimed. Laugasjärv. Organismidevahelised suhted rabas. Soode roll inimese elus. Turba kaevandamine läbi aegade. Põnevad leiud Rabivere rabast. Õppes kasutatakse nutiseadmeid.
Õppetööd toetab virtuaalne õppekeskkond „Eesti sood“.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kestus (tundides):6-7 tundi
Läbiviimise koht:Kohila Keskkonnahariduse Keskus ja Rabivere raba maastikukaitseala
Lisainfo:khk@kohila.edu.ee
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Jalga kummikud ja ilmastikule sobivad riided! Toitlustust saab soovi korral tellida või võtta kaasa võileib ja jook.
Kogu programmi vältel on vajalik bussi kasutusvõimaluse olemasolu (ca 70 km)
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Edith Maasik, Meeli Jänes, Kirsti Solvak, Kadri Rütmann, Gert Küling
Maksumus:300
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maavarad
Märgalad
Nutiseadmed
Taimed
Tervis ja ohutus
Turvas
Toimumise aeg:Sügis, kevad
Sisestamise kuupäev:27.01.2016


Logi sisse