Rahvusvaheline suvekool tutvustab Räpina ja Petseri kooliõpilasele Peipsi-Pihkva järve kultuuri- ja looduspärandit

19.-22. augustini 2019 toimub Eesti ja Vene koolinoortele Peipsi-Pihkva järve piirkonda tutvustav suvekool Räpinas. Ettevõtmine saab teoks Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames ja toob kokku 30 kooliõpilast.

Nelja päeva pikkune suvekool tutvustab kohalikku kultuuri- ja looduspärandit. Programm sisaldab eksperimentaalset looduse õppimist, õppevisiite Tartusse ja Peipsi äärsetesse küladesse. Suvekoolis kasutatakse uusi digitaalseid interaktiivseid töövahendeid, mis on soetatud projekti raames. Kuna projekti eesmärgiks on aidata kaasa haridusasutuste koostööle ning digiõppe edendamisele, toimub õpetajatele ümarlaud, kus tutvustatakse uuemaid koolidele mõeldud IT vahendeid. Suvekooli juhataja, Räpina Ühisgümnaasiumi huvijuhi Marika Ääremaa sõnul on noortel väga oluline õppida ja tajuda end ümbritsevat loodust läbi kogemuste ning praktiliste tegevuste, seetõttu sisaldab suvekool ka selliseid põnevaid tegevus nagu kuuldemängu lavastamine, tõukerattasõitu ning erinevaid vaatlusülesandeid.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

 

Rohkem teavet:
Projektijuht
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com, tel 3725088409

Suvekooli juhataja
Marika Ääremaa
Räpina Ühisgümnaasium
huvijuht@rapina.ee, tel 37255961714

 

————————————–

“This press release has been produced with the financial assistance of the Estonia – Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020. The content of this publication is the sole responsibility of and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the Programme participating countries alongside with the European Union”.

CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region

The Project is co-financed by the Estonia-Russia CBC Programme 2014-2020

The Programme web-site www.estoniarussia.eu.

 


Logi sisse