Aialinnuvaatlus TALV 2011 — esialgsed tulemused

Eesti Ornitoloogiaühingu korraldatud talvisel aialinnuvaatlusel TALV 2011 vaadeldi 29. ja 30. jaanuaril esialgsetel andmetel ligi 19 000 lindu. 31. jaanuari keskpäevaks oli oma vaatlused edastanud 615 linnusõpra ning aialinnuvaatlusi tehti rohkem kui 540 paigas üle Eesti. Selline vaatluste hulk võimaldab edaspidi teha juba usaldusväärseid järeldusi meie talvituvate aialindude liigilise koosseisu ja arvukuse muutuste kohta.

Kokku vaatlesid linnusõbrad enam kui 18 800 lindu 53 liigist. Kõige arvukam liik oli oodatult rasvatihane, kes moodustas ligi veerandi vaadeldud lindude koguarvust. Teise koha saavutas rohevint, kellele järgnesid koguarvult põldvarblane, leevike ja talvike. Paljude vaatlejate tähelepanekute kohaselt pärssisid lindude arvukust ja liigilist mitmekesisust nädalavahetusel
valitsenud plusskraadid, tugev tuul ja tuisk. Esialgsetel andmetel oli vaatluskohas keskmiselt kohatud lindude arv seetõttu märgatavalt väiksem, piirdudes 35 isendiga (2010.a keskmiselt 43 isendit).

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki aialinnuvaatlusel osalejaid! Tuletame meelde, et vaatlustulemusi ootame kuni 10. veebruarini. Neid saab endiselt sisestada aialinnuvaatluse kodulehel http://www.eoy.ee/talv/Vaatlusankeet.html või saata postiga koordinaatorile (Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu 51005). Jätkuvalt on oodatud ankeedid ka nendest vaatluskohtadest, kus vaatlustunni jooksul ühtegi lindu ei kohatud. Lõplik kokkuvõte valmib 20. veebruariks.

Heade soovidega,
Eesti Ornitoloogiaühing

Lisainfo:
Aarne Tuule
Talvine aialinnuvaatlus TALV 2011 koordinaator
58002869, talv@eoy.ee
https://webmail.edu.ee/squirrel/src/compose.php?send_to=talv@eoy.ee
www.eoy.ee/talv


Logi sisse