Keskkonnaamet koostas koolidele märgalasid tutvustava esitluse

2. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist märgalade päeva. Sel puhul koostas Keskkonnaamet koolidele esitluse ”Märgalad Eestis” , mis on mõeldud teema tutvustamiseks II ja III kooliastmes ning ka gümnaasiumis. 
 
Õpetaja töö lihtsustamiseks mõeldud esitlus annab lühiülevaate Eesti märgaladest ja nende olulisusest. Esitlus tutvustab esmalt märgalasid kui tervikut, seejärel on loetelu kaitsealadest ja räägitakse neis asuvatest märgaladest lähemalt. Seega saab õpetaja valida teema lähedasemaks  muutmiseks oma maakonnas asuvad kaitsealad. 
 
Esitluse juurest olevast lisainfo failist leiab õpetaja põhjalikumat infot märgalade kujunemisest, tähtsusest, kasutamisest ja kaitsest, Eesti märgalade tutvustuse, rahvusvahelise märgaladeteemalise loodusharidusliku koostööprojekti „Tagasi loodusesse“ tutvustuse ning Keskkonnaameti pakutavate märgaladega seotud õppeprogrammide loetelu.
 
Esitluse koos õpetajale mõeldud lisainfoga leiab Keskkonnaameti kodulehel keskkonnahariduse valdkonna all olevast õppematerjalide kaustast http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=16800. Samuti on esitlus üles riputatud keskkonnahariduse andmebaasi õppematerjalide alla www.keskkonnaharidus.ee/11/files/1296115648.pdf
 
Eestis on 12 Ramsari tähtsusega märgala. Selle aasta märgalade päeva teema on “Metsad ja märgalad”. Käesoleval aastal tähistatakse Ramsari konventsiooni 40. aastapäeva. Ramsari konventsioon on rahvusvaheline märgalade kaitset ja kasutamist reguleeriv kokkulepe, mis sõlmiti 1971. aastal Iraanis, Ramsari linnas. See on vanim looduskaitselepe, mis on ühtlasi ainus ühele kindlale ökosüsteemi tüübile suunatud lepe. Eestis ratifitseeris Riigikogu konventsiooni 20.oktoobril 1993.aastal.
 
 
Lisainfo: 
Riin Juurma,  Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist,
tel 53419205, riin.juurma@keskkonnaamet.ee

Logi sisse