Keskkonnaamet: Õuesõppes osales üle nelja tuhande lapse

Keskkonnaamet
Pressiteade 16.06.2009

Õuesõppes osales üle nelja tuhande lapse

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond pakkus alates 20. aprillist kuni 15. juunini lasteaedadele ja üldhariduskoolidele õuesõppe raames 66 erinevat õppekava toetavat loodus- ning keskkonnaharidusliku sisuga
õppeprogrammi. Programme telliti 212 korral ja neis osales 4690 last.

Tasuta õuesõppe raames tutvustati looduskeskustes, kaitsealade õpperadadel, parkides ja koolide vahetus ümbruses Eesti looduse maastikulist mitmekesisust, elurikkust ja kaitseväärtusi, uuriti organismidevahelisi suhteid kooslustes läbi aastaaegade.  Maris Kivistik, Keskkonnaameti spetsialist keskkonnahariduse osakonna juhataja kohustes ütles, et populaarsed olid programmid, mida viidi läbi koolide juures, näiteks vee-elustiku programm. „ Koolidel napib praegu
raha, et võtta ette sõite kaugemale, seetõttu otsitakse võimalusi kooli lähedalt. Keskkonnaamet võimaldab ka selliseid õppeprogramme, mida viiakse läbi vahetus kooliümbruses,“ ütles Kivistik. 

Aktiivõppena koostatud programmid on seotud koolide õppekavaga ja mõeldud õpitu kinnistamiseks praktilise tegevuse kaudu. Osalejatele pakutakse vaheldusrikast tegevust ja ümbritseva tunnetamist kõigi meeltega. 
Õuesõpe jätkub sügisel. Programmide sisuga saab tutvuda keskkonnahariduse andmebaasis http://www.keskkonnaharidus.ee.

Keskkonnaameti üks ülesandeid on tegeleda keskkonnahariduse ja -teabe alase tegevusega.  Lisaks õppeprogrammide koostamisele ja läbiviimisele korraldatakse keskkonnateemalisi infopäevi, kampaaniaid ja kaitsealade tutvustamist. Keskkonnaametis töötab 16 keskkonnahariduse spetsialisti.

Lisainfo: Maris Kivistik, Keskkonnaameti spetsialist keskkonnahariduse
osakonna juhataja kohustes, tel. 51 83249,
maris.kivistik@keskkonnaamet.ee 

 
Aet Truu
Keskkonnaameti pressiesindaja
6272 195
51 08854


Logi sisse