Tartu Keskkonnahariduse Keskus pakub Tartu linna ja maakonna koolidele 2011 kevadel tasuta õppeprogramme

Veebruarist maini 2011. a. kutsume Tartu linna ja maakonna koolide õpilasi tubastele programmidele Tartu Keskkonnahariduse keskusesse või tuleme ise materjalidega kooli. Valida on kolme õppeprogrammi vahel, mis
käsitlevad nii looduskaitset, Läänemerd kui ka tarbimist.

«Looduskaitse algab lähedalt»
Aktiivõppeprogramm pakub võimalust läbi praktiliste ülesannete ja vaatluste tutvuda põgusalt Eesti looduskaitsega. Põhjalikumalt tutvutakse Tartu linna ja maakonna looduskaitse aluste liikide, alade ja objektidega. Õppijate kasutada on sägameeter, binokulaar ja luubid, mõned kaitsealused objektid, erinevad trükised, kaardid, arvuti.
Sihtrühm: 5.-7. klassi ja 8.-10. klassi õpilased.
Õppepäeva kestus: 2-2,5 astronoomilist tundi.
Programmi on võimalik tellida veebruar kuni mai 2011.
Kontakt: Annelie Ehlvest, anneli.ehlvest@teec.ee, telefon 7361 693.

«Sina ja mina asjade maailmas»
Rohelise Draama programmi eesmärgiks on äratada mõtteid ja arutelu asjade mõjust meie eludele ja keskkonnale ning panna mõtlema enese tarbimispõhimõtete ja -harjumuste üle. Programmi sisu ja töömeetodid on tehtud nii, et nad ei paku valmis vastuseid, vaid suunavad selle teema üle mõtisklema ning arutlema.
Sihtrühm: 7.-12. klassi õpilased.
Õppepäeva kestus: 2-2,5 astronoomilist tundi.
Programmi on võimalik tellida 10., 11., 17., 18. ja 25. veebruariks
ning 3. märtsiks 2011.
Kontakt: Helle Kont, helle.kont@teec.ee, telefon 7361 693.

«Läänemeri»
Käsitletakse järgmisi teemasid: Läänemere ajalugu, elustik muutuvas ajas, kalad, hülged ja nende kaitse, õlireostus ja selle likvideerimine, selgrootud ja vee soolsus.Õppepäeval lahendatakse ülesandeid, tehakse erinevaid praktilisi töid, määratakse selgroogseid ja selgrootuid loomi.
Sihtrühm: 7.-12. klassi õpilased.
Õppepäeva kestus: 2,5-3 astronoomilist tundi (sõltuvalt valitud
programmimoodulite arvust ja ka laste vanusest).
Programmi on võimalik tellida 9., 15., 16. ja 22. veebruariks ning 11.
ja 15. märtsiks 2011.
Kontakt: Helle Kont, helle.kont@teec.ee, telefon 7361 693.

Kõik programmid on kevadpoolaastal koolidele tasuta.
Programmide läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Aprillist juunini kutsume õpilasi õuesõppeprogrammidele parki, metsa ja veekogude äärde ning Palupõhja looduskooli kahepäevastesse õppelaagritesse. Nendest võimalustest anname täpsemalt teada märtsis enne koolivaheaega.

Helle Kont
Kooliprogrammide juht

 


Logi sisse