Loodusviktoriin 3.-4. klassi õpilastele

31.05.2011

Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpetaja Janne Änilane koostas KIK-i poolt rahastatud projekti «Taime-aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis» (2010-2011) raames viktoriiniküsimused nii oma kooli 3.-4. klassi õpilastele kui ka ülelinnalisel viktoriinil osalejatele. Viktoriiniküsimused leiate keskkonaharidus.ee õppematerjalide alt. Failide pealkirjad on: Loodusviktoriin_3-4_klassile (Pärnu Ülejõe Gümnaasium) Ülelinnaline loodusviktoriin 3-4 _klassile (Pärnu Ülejõe Gümnaasium)

Jäätmealased plakatid

30.05.2011

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus teatab, et Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel viidi 2011. aastal kevadel läbi projekt «Jäätmealased plakatid MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse piirkonna koolidele».Kõikides piirkonna koolide 14-19-aastaste õpilaste seas toimus jäätmealane küsitlus saamaks teada, kui palju teavad õpilased igapäevasest jäätmekäitlusest ja globaalsetest jäätmeprobleemidest. Seejärel koostati 5 jäätmeteemalist plakatit, mis tutvustavad õpilastele jäätmekäitlust. Plakatite koostamisel arvestati just nende probleemidega, […]

Õuesõppe looduskursus õpetajatele ja juhendajatele

19.05.2011

Õuesõppe looduskursus on 8-päevane loodusõppe koolitus, mis toimub kolme praktilise moodulina Otepääl, Luual, Tartu ja Põlva ümbruses juunist septembrini 2011. Toimumisajad on 9.-12. juuni Otepääl, 2.-4. august Luual ning 14. september Tartu ja Põlva ümbruses. Õuesõppe looduskursusel õpitakse tundma taime-, seene- ja loomaliike (imetajad, putukad, linnud, vee-elustik) erinevates kooslustes (mets, niit, veekogu, park, raba). Temaatika: […]

Alates 15.05.2011 saavad matkajad nõu RMK teabepunktidest

16.05.2011

15. mail 2011 saab ametliku hoo sisse looduspuhkuse hooaeg kui külastajatele avavad igapäevaselt uksed 27 RMK teabepunkti üle Eesti. Mullu külastati riigimetsa puhkealasid, rahvusparke ning looduskaitsealasid 1,57 miljonil korral. RMK tegeleb külastuskorraldusega 13 riigimetsa puhkealal, 5 rahvuspargis ja ligi 40-l muul kaitsealal üle Eesti. “Hetkel on looduses liikujale välja ehitatud ligi 2000 km matkaradu, 309 […]

Algavad tasuta linnuõpperetked üle Eesti.

12.05.2011

  PressiteadeEesti Ornitoloogiaühing11.05.2011 Algavad tasuta linnuõpperetked üle Eesti. Maist juuni alguseni toimuvad Eesti Ornitoloogiaühingu liikmete ja partnerite abil linnulauluõppe hommikud ja õhtud üle Eesti linnades ja ka väljaspool. Kohtade valik ulatub Kallastest saarteni, võimalik on osaleda ka võrokeelsel retkel või lausa linnuööpäeval. Ornitoloogide ja asjatundjate juhendamisel on igaühel võimalik oma teadmisi täiendada ja silmaringi avardada. […]

«Otsi Otti» programm

05.05.2011

„Otsi Otti“ (inglise keelne vaste „Hug-a-Tree programm“, rootsi keeles „Hitta Vilse“) on kursus, kus lapsed saavad teadmisi käitumisest eksinu olukorras. „Otsi Otti“ väljaõppe eesmärgiks on õpetada lastele leia- mind- kergemini nippe, millega nad enda kiiremaks leidmiseks kaasa aidata saavad. Ajaloost:Programm sai alguse ajendatult 1981 aasta traagilisest õnnetusest Ameerikas, Californias. Kolmelapseline pere suundus telklaagrisse populaarse loodusraja […]

Elurikkuse võistlusmang

25.04.2011

Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja SA Archimedes kutsuvad osa võtma elurikkuse võistlusmängust «Meie oma kaitseala». Mäng toimub rahvusvahelise elurikkuse aasta ürituste raames ning on suunatud 7.-8. klassi õpilastele. Võistlusmäng pakub osalejatele suurepärase praktilise ja loomingulise võimaluse uurida üheskoos oma kodukoha elurikkust ning tutvustada seda teistele. Kõikidele võistlustöödele antakse personaalset tagasisidet, nii saavad […]

KEVADPROGRAMMID LUKE MÕISAS

24.04.2011

Meil on hea meel kutsuda koole ja lasteaedu kaunisse Luke mõisaparki, et osaleda Luke mõisa kevadprogrammides.Kõik programmid on osalejatele TASUTA. Osalejatele kompenseeritakse transpordi kompensatsioon 63,91 eurot (1000 krooni)Buss tuleb osalejatel ise tellida.Registreerida programmidele palume AINULT telefonil 5088359 (Gea) 2011. aasta kevadel toimuvad järgmised programmid: KEVAD MÕISAPARGISProgrammi viiakse läbi kolmes vanuseastmes: lasteaialastele; 1-3 klassi lastele ja IV-VI […]

Loodusfotokonkurss Hiiu-Lääne-Saare koolinoortele

24.04.2011

Keskkonnaameti pressiteade 19.04.11 Algab loodusfotokonkurss Hiiu-Lääne-Saare koolinoortele.Keskkonnaamet kutsub Hiiu, Lääne ja Saare maakondade 5.-9. klasside õpilasi osalema loodusfotokonkursil “Inimene on osake loodusest”. 60 parimast fotost koostatakse rändnäitus ja trükitakse 500 loodusfotodega kalendrit, mida jaotatakse piirkonna lasteasutustele ja koostööpartneritele. Konkursile oodatakse Hiiu-, Lääne- või Saaremaal jäädvustatud fotosid, millel on inimtekkelisi loodusmaastikke, pärandkultuuri objekte, inimesi looduses või […]

Keskkonnaamet alustab 2011.a kevadiste õppeprogrammidega

12.04.2011

Keskkonnaamet pakub alates 12. aprillist kuni 15. juunini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele üle 60 erineva õppekavakohase programmi, mis aitavad koolis õpitut praktiliste kogemuste ja vaatlustega rikastada. Programmid on koostatud aktiivõppena ning pakuvad osalejatele vaheldusrikast tegevust ja ümbritseva tunnetamist kõigi meeltega. Teemad hõlmavad vee kasutamist ja kaitset, jäätmekäitlust, maavarade kaevandamist, looduskaitset ja elurikkust, kooslusi ja nende kujunemist, […]