Uuendus ja loovus keskkonnahariduses

Seminari kogumikku «Uuendus ja loovus keskkonnahariduses» saad lugeda SIIN.

Uuendus ja loovus on tänavu loodusainete õpetajatele oluliseks teemaks. Otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas erinevaid õppeaineid paremini integreerida ning kuidas leida võimalusi nii õpetajate kui õpilaste innustamiseks ja motiveerimiseks. Teema on uueneva õppekava valguses eriti aktuaalne.

Nende küsimuste käsitlemiseks korraldasid kolm õpetajate ühendust — Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liit, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing ja Eesti Geograafiaõpetajate Ühendus — kaks seminari „Uuendus ja loovus keskkonnahariduses”. Projekti aitas vedada SA REC Estonia – Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalse Keskkonnakeskuse Eesti Esindus, toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Seminar oli üles ehitatud nii, et ka selle korraldus ja vorm erineksid tavapärasest. Sõna said teadlased, õpetajad ja õpilased. Rühmatöödes tutvustati uudseid töövõtteid ja lähenemisviise igapäevases koolitöös. Enamik seminaril esinejatest ja juhendajatest olid inimesed n-ö väljapoolt keskkonnavaldkonda. Erinevate valdkondade – loodusteadused, infotehnoloogia, kasvatusteadused, psühholoogia, draama, kunst – kokkupuutel sündis värskeid ideid ja põnevaid asju.

Koostöös Tallinna Ülikooli teaduritega pöörati palju tähelepanu infotehnoloogia vahendite kasutamisele loodusainete õpetamisel ja õppimisel. Üha enam tõusis esile õpilaste endi roll õpitava planeerimisel ja materjali kogumisel. Keskkonnahariduse, loovuse ja arvutioskuste kombineerimisel saab õpilasi suunata looma uudseid lahendusi keskkonnategevuste paremaks korraldamiseks.
Seminari üheks suureks väärtuseks olid osavõtjate omavahelised arutelud, kogemuste ja mõttevahetus teemadel, kas teadmised tapavad loovuse? Kes ma tahan olla oma õpilastele – kas kompass või aednik? Kas uus õppekava toetab loovust? Mida saan mina teha oma õpilaste motiveerimiseks?

Leiti, et uus õppekava on uuenduslik ning aitab õpilastes arendada loovust. Edasiviivaks teguriks on õpetaja ja õpilaste vahelised head suhted. Siinjuures mängib suurt rolli õpetaja kui isiklik eeskuju: oma sõnadele tegudega mõjukuse lisamine, vaimustumine oma edasiantavast ainest ja keskkonnaalane haritus.

Seminari materjalidega saab tutvuda aadressil http://lukk2010.wordpress.com/.

Anne Kivinukk
«REC Estonia»
info@recestonia.ee


Logi sisse