Keskkonnahariduslik kalastuslaager

Perioodil 26.06-03.07.2014 toimus Oiu Puhkemajas Võrtsjärve ääres MTÜ Tartu Koidu Keskuse selleaastane suvelaager, mis traditsiooniliselt on kalastus- ja keskkonnateemaline. Laagri põhitoetajaks oli SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Sel aastal oli põhiliseks märksõnaks keskkonnaharidus ning igal laagripäeval toimus loeng või praktiline õppus. Kõik materjalid on mittetulunduslikel eesmärkidel vabalt kasutatavad ja leiatavad kodulehelt www.koidukeskus.ee/2014.

Kahjuks praktiline tegevus ning mängud õues olid tugevalt häiritud ilma tõttu. Nii vihmast ja külma suve ei mäleta meist keegi. Õnneks aga ei seganud ilm osalejate tegevustahet ega loenguid.

Esimese loengu viis läbi meie pikaaegne koostööpartner Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse vanemteadur Arvo Tuvikene. Tema loengud on alati väga oodatud, sest need on huvitavad ja meeldejäävad. Sel aastal keskenduti põhiliselt kalapüügi ja veereostuse seostele ning jätkusuutlikule kalastamisele.

Teiseks lektoriks oli ajaloolane Kalle Kroon, kes on SA Eesti Forell looja ning Eesti esimese kunstkoelmu rajaja. Tema motoks on: „Õige kalamees peab loodusele rohkem tagasi andma, kui ta võtnud on.“ Loengu temaatikaks oli kalavarude kaitse ja kalamaimude asustamine keskkonda.

Kolmandal ja neljandal päeval hoolitses praktilise tegevuse eest meie oma kalastusklubist välja kasvanud ja võib ilmselt juba öelda, et professionaalne kalamees Laur Tammeorg. On siiralt hea meel näha, et meie nö vanad kalamehed tulevad missioonitundest uuesti tagasi, et oma oskusi ja teadmisi noorematele edasi anda. Laur rääkis kalasöötadest ning oli kaasa võtnud erinevaid näidiseid, mida kõik katsetada said. Samuti viis ta läbi kalapüügiõppuse.

Kaks viimast päeva sisustasid Tartu ja Viljandimaa Keskkonnainspektsiooni töötajad eesotsas Marily Jaskaga. Neid päevi iseloomustasid kõik lapsed ainult ülivõrdes. Lisaks suurepärasele ülevaatele Keskkonnainspektsiooni tegevusest, kalandusest ja jahindusest ning nendega seotud piirangutest, näidati meile ka erinevaid jahirelvi ja keskkonnatöös kasutavaid mõõtevahendeid. Need olid tõesti huvitavad. Lisaks sellele korraldasid külalised põneva maastikumängu ning paadisõidud Võrtsjärvele, mille käigus kontrolliti kalavõrke ning õpetati ära tundma ja eemaldama ebaseaduslikke võrke.

Tahame tänada kõiki laagris osalejaid – lapsi, töötajaid, lektoreid ning eriline tänu meie rahastajatele, kelle toetuseta ei oleks kindlasti õnnestunud nii harivat ja kasulikku laagrit korraldada.

Sirli Vahtre
MTÜ Tartu Koidu Keskus
juhatuse liige
Tel 5559 9174
 


Logi sisse