Keskkonnauuringute välipraktikad Palupõhjas

Sel nädalavahetusel kui suur hulk inimesi maailmas pidas Halloween’i, uurisid Tartu loodusmaja loodus- ja keskkonnauuringute huviringi õpilased Alam- Pedja loodust.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel viidi läbi kaks välipraktikumi (30.10-01.11 ja 06-08.11.2015), et näidata 7-12. klassi noortele, mida tähendab uurimuslik õpe ja teadusliku meetodi rakendamine elukeskkonna uurimiseks, miks on see vajalik ja kuidas on seda võimalik rakendada erinevates elukeskkonna uuringute valdkondades. Lisaks said õpilased ülevaate, missugused õppevahendid aitavad kaasa uurimusliku õppe rakendamisel.

Grupitöö tulemusena püstitasid noored kas uurimusküsimuse või hüpoteesi, uurisid taustainfot, planeerisid mõõtmised, kirjeldasid metoodikat, kogusid andmeid, analüüsisid tulemusi, et formuleerida järeldused ning visualiseerisid kogu oma töö postrina. Lisaks esitas iga grupp oma tööd ja postrit välipraktika minikonverentsil, kus konstruktiivset kriitikat jagasid loengud ja seminare pakkunud juhendajad Tartu Ülikoolist. Grupitöid jälgisid ja tegevusi suunasid õpetajad Gedy Siimenson ja Ott Maidre.

“Praktikal osalemine andis hea pildi sellest, milline näeb välja keskkonnateadlaste töö nii väljas kui ka laboris. Linnaelust eemaldumine, looduse ühendamine teadustööga ning mõnus seltskond tegid praktikast väga ägeda ja seiklusrikka kogemuse.” arvas Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10. klassi õpilane Gamithra Marga.

Lea Lopp Ülenurme Gümnaasiumi 12. klassist tõdes: “Praktika aitas paremini tundma õppida mulla- ja veekeskkonda ning näitas, millised probleemid neid keskkondi ohustavad. Kuna rühmas oli ka vahetusõpilane sai ka proovile panna oma inglise keele oskused ja laienes sõnavara keskkonna alal. Samuti oli väga lõbus õppida kasutama toovahendeid ja sai näidata oma leidlikust, kui käepärast ei olnud kõiki vahendeid.”

Poster1_huumusekihi ja niiskuse omavaheline sõltuvus Poster2_biogeenide sisaldus vees sõltuvalt inimtegevusestPoster3_heitvesi vs rabavesi Poster4_huumuskiht ja juurestiku ulatus Poster5_mulla koostis olenevalt keskkonnast Poster6_tiigivee suunamine Emajõkke


Logi sisse