Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“

Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“ on
koostatud seto kultuuripärandi tutvustamiseks ja loodushariduse edendamiseks ning loodusõpetuse tundide mitmekesistamiseks koolides. Õppeprogramm on koostatud lähtuvalt Saatse Seto Muuseumi matkarajast, kuid on teostatav ka väljaspool seda.

Õuesõppeprogramm aitab kaasa õpilaste uute teadmiste tekkimisele ja kinnistumisele. Rahvapärimusel põhineva õuesõppeprogrammi üldeesmärgiks on õpetada kõiki inimesi elama kooskõlas loodusega. Selline teadmine aitab noortel tunduvalt paremini orienteeruda tänases ühiskonnas ning nad oskavad selliseid teadmisi edasi anda tulevikus ka oma järglastele.

Õppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“

Sihtrühm: Õppeprogrammi peamiseks sihtrühmaks on I ja II kooliastme õpilased, kelle keskkonnateadlikkuse arendamine ja väärtushinnangute kujunemine on kõige olulisemas faasis.
Enesetäienduseks sobib antud programm ka vanemale kooliastmele ja miks mitte ka täiskasvanutele.

Idee: MTÜ Seto Adõr, Tea Korela
Teostus: Peipsi Koostöö Keskus ( Piret Pungas- Kohv, Marko Kohv. Kujundaja Triinu Sarv, keeletoimetaja Monika Salo.

Rahaline toetus Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Logi sisse