23.apr. 2010 Õpetajate Leht: Kastidesse pakitud keskkonnaharidus

23.04.2010

Juurak, Raivo. Kastidesse pakitud keskkonnaharidus / Õpetajate Leht, 2010, 23. apr., lk. 15. Artiklis on juttu Lehola keskkonnahariduse keskusest Tallinnas Lehola lasteaias ja selle juhatajast Mairi Enokist. Otselink: http://www.opleht.ee/?archive_mode=heading&headingid=1100 

Eesti eFloora

06.04.2010

Trieste Ülikooli (Itaalia), Tartu Ülikooli ning Eesti Maaülikooli koostöös, loodusharidusliku projekti KeyToNature raames, on valminud interaktiivne töövahend Eesti eFloora. See on sobiv kasutamiseks kooliõpilastele, üliõpilastele ja kõigile loodushuvilistele, kes sooviksid teada saada, millised taimed kasvavad meie metsades, niitudel või soodes. Määraja sisaldab ligi 1100 taimeliiki Eestis registreeritud enam kui 1500 liigist. Puude ja põõsaste osas […]

Sipelgas Ferda oli Brüsselis võidukas

22.03.2010

Keskkonnaamet võitis Brüsselis Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala auhinnatseremoonial auhinna. Võidu tõi koolidele mõeldud prügi vähendamise õppeprogramm “Ferda vähendab prügi “, mille maskott on sipelgas Ferda. „Tegemist on koolidele, lasteaedadeleja õpilasorganisatsioonidele mõeldud jäätmetekke vähendamise õppega, mille käigus Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid õpetavad prügiga targalt ringi käima,“ ütles keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik. Prügiennetusprogrammide maskott sipelgas Ferda on […]

RMK konkurss “100 soovi ja palvet”

16.03.2010

Lugupeetud koolijuht, õpetaja ja õpilased! Alanud on looduskaitse 100. juubeliaasta tähistamiseks ellu kutsutud konkurss „100 soovi ja palvet“ , mille raames kogume mõtteteri – lausungeid, mis lähendavad meid loodusega ja loodust meiega, mis on suunatud looduse väärikale kohtlemisele, inimese ja looduse vaheliste suhete mõtestamisele. Lausung kui soov või palve võib olla suunatud meilt loodusele, looduselt […]

Tuult tuulikutele 2

18.02.2010

“Tuult tuulikutele 2” on keskkonnahariduslik projekt, mis lisaks loodus- ja säästvaarengu alastele teadmistele keskendus ka erinevate kooliastmete vahelisele koostööle. Projekti tulemusena valmisid metoodilised õppematerjali koolide koolisisese keskkonnaharidusliku projekti läbi viimiseks. Samuti on projekti kodulehel üleval osalenud koolide poolt oma kooliprojektide käigus valmistatud materjalid. Projekti viis läbi MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Materjalid […]

Valminud on loodushariduslik õppemapp “Läbi lodu rabast randa”

25.01.2010

“Läbi lodu rabast randa” on õppemapp, mis valmis 2009. aastal Palupõhja ja Muraste looduskoolide õppeprogrammide juhendajate ühistööna, kirjutab Keskkonnainfopunkt pressiteates. Mapi materjale saab kasutada nelja loodusliku koosluse tundmaõppimiseks. Need on raba, lodumets, pangamets ja mererannik. Õppemapp koosneb neljast osast:a) nelja koosluse kirjeldused (foto ja üldiseloomustus, kontuurpilt, mõistatused ning mõistujutud);b) 16 pilditahvlit 96 taime- ja loomaliigi […]

Valmis veebipõhine ressursikasutuse kalkulaator KESA

04.01.2010

SA REC Estonia ja Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi koostöös valmis veebipõhine ressursikasutuse kalkulaator KESA http://kesa.edu.ee KESA erineb teistest samalaadsetest kalkulaatoritest mitmel viisil. Peamiseks erinevuseks on kalkulaatori sihtgrupp: KESA on loodud eelkõige organisatsioonide ressursikasutust silmas pidades, kuid võimaldab ka üksikisikul oma ressursikasutuse mõistlikkust hinnata. Tulemust illustreeritakse ökoloogilise jalajäljena skaalal, kus kajastuvad elektri- ja soojusenergia, vee, transpordi […]

Valmis abimaterjal loodusmatka korraldajale

04.01.2010

2009. aastal oli Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liidu (BGÕL) üheks ulatuslikumaks ettevõtmiseks koostöös sihtasutusega REC Estonia loodusõppekäikude sarja korraldamine Põhja-Eesti koolide õpetajatele. Eesmärgiks oli nii loodus- kui ka teiste ainete õpetajatele tutvustada Eesti loodust ja kultuuri ning aidata omandatut edasi anda õpilastele. Osavõtjad tutvusid Eestimaa loodusradadega, et leida ideid klassi-ekskursioonideks või õppekäikudeks. Üheskoos külastati […]