Valmis veebipõhine ressursikasutuse kalkulaator KESA

04.01.2010

SA REC Estonia ja Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi koostöös valmis veebipõhine ressursikasutuse kalkulaator KESA http://kesa.edu.ee KESA erineb teistest samalaadsetest kalkulaatoritest mitmel viisil. Peamiseks erinevuseks on kalkulaatori sihtgrupp: KESA on loodud eelkõige organisatsioonide ressursikasutust silmas pidades, kuid võimaldab ka üksikisikul oma ressursikasutuse mõistlikkust hinnata. Tulemust illustreeritakse ökoloogilise jalajäljena skaalal, kus kajastuvad elektri- ja soojusenergia, vee, transpordi […]

Valmis abimaterjal loodusmatka korraldajale

04.01.2010

2009. aastal oli Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liidu (BGÕL) üheks ulatuslikumaks ettevõtmiseks koostöös sihtasutusega REC Estonia loodusõppekäikude sarja korraldamine Põhja-Eesti koolide õpetajatele. Eesmärgiks oli nii loodus- kui ka teiste ainete õpetajatele tutvustada Eesti loodust ja kultuuri ning aidata omandatut edasi anda õpilastele. Osavõtjad tutvusid Eestimaa loodusradadega, et leida ideid klassi-ekskursioonideks või õppekäikudeks. Üheskoos külastati […]

RMK uus koduleht lihtsustab loodusretke planeerimist

17.06.2009

PRESSITEADE 17. juuni 2009 RMK uuenenud kodulehekülg aadressil www.rmk.ee pöörab senisest enam tähelepanu puhkevõimaluste tutvustamisele Eesti looduses. Loodud otsingusüsteem aitab lihtsa vaevaga leida matkaradu, metsaonne, telkimisalasid ja muid loodusesse rajatud puhkeobjekte valitud piirkonnas. Alates selle aasta algusest korraldab RMK külastust oma 13 puhkeala kõrval ka viies Eesti rahvuspargis ja ligi 40 muul kaitsealal, olles seeläbi suurim […]

Keskkonnaamet: Õuesõppes osales üle nelja tuhande lapse

16.06.2009

KeskkonnaametPressiteade 16.06.2009 Õuesõppes osales üle nelja tuhande lapse Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond pakkus alates 20. aprillist kuni 15. juunini lasteaedadele ja üldhariduskoolidele õuesõppe raames 66 erinevat õppekava toetavat loodus- ning keskkonnaharidusliku sisugaõppeprogrammi. Programme telliti 212 korral ja neis osales 4690 last. Tasuta õuesõppe raames tutvustati looduskeskustes, kaitsealade õpperadadel, parkides ja koolide vahetus ümbruses Eesti looduse maastikulist mitmekesisust, […]

Ilmus õuesõppe õppematerjalide kogumik

07.04.2009

ILMUS ÕUESÕPPE ÕPPEMATERJALIDE KOGUMIK. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse eestvedamisel on ilmavalgust näinud „Õuesõppe õppematerjalide kogumik“. Kogumik on üles ehitanud sarnaselt meie õppeprogrammidele, kus teadmiste omandamine on põimitud vahetu kogemuse saamisega loodusest mängude ja õpetlike ülesannete kaudu. Kogumikule lisavad väärtust fotod ning huvitavad vahepalad ja vahetud kogemused õpetajatelt ja lastelt. Enamik kogumiku mahust on erinevad õppeprogrammid, kus iga […]