MTÜ Koolitus- ja Nõustamisekeskuse HARED koolituspäev algklasside õpetajatele Pärnus

13.11.2012

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusel HARED sai valmis 6 raamatukest: “Toakärbes”, “Puuk”, “Vihmauss”, “Kiil”, “Herilane” ja “Jõevähk” (autorid Sirje ja Georg Aher, illustratsioonid Kristina Reineller ja Epp Margna), mis valmisid projekti “Eesti selgrootute esindajate eluviise tutvustavate, loodusõpetuse õppekava toetavate trükiste koostamine ning õpetajakoolitus nende kasutamiseks õppetöös” raames. Raamatud on mõeldud kasutamiseks koolide 3.klassides. 13. novembril toimub […]

MTÜ Koolitus- ja Nõustamisekeskuse HARED koolituspäev algklasside õpetajatele Tartus

12.11.2012

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusel HARED sai valmis 6 raamatukest: “Toakärbes”, “Puuk”, “Vihmauss”, “Kiil”, “Herilane” ja “Jõevähk” (autorid Sirje ja Georg Aher, illustratsioonid Kristina Reineller ja Epp Margna), mis valmisid projekti “Eesti selgrootute esindajate eluviise tutvustavate, loodusõpetuse õppekava toetavate trükiste koostamine ning õpetajakoolitus nende kasutamiseks õppetöös” raames. Raamatud on mõeldud kasutamiseks koolide 3.klassides. 12. novembril toimub Tartus koolituspäev […]

Seminar “Toit, tervis ja keskkond – õppevahendid koolidele” Tallinnas

09.11.2012

Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub õpetajaid seminarile, kus tutvustatakse projekti FOODWEB raames valminud veebirakendusi ja materjale. Materjalid käsitlevad toidu ja keskkonna omavahelisi seoseid (toidu keskkonnamõju), olelusringi ning saasteaineid ja nende mõju tervisele. Seminar “Toit, tervis ja keskkond – õppevahendid koolidele” toimub 9. novembril 2012 kell 10.00-14.00 Sokos Hotel Virus (Viru väljak 4, Tallinn). Kavas on ettekanded […]

Liigiti kogutud jäätmete taaskasutamise teemaline teabepäev Pärnu Keskraamatukogu saalis

07.11.2012

Kolmapäeval, 7. novembril algusega kell 13 toimub Pärnu Keskraamatukogu saalis liigiti kogutud jäätmete taaskasutamise teemaline teabepäev koolidele. Esitletakse jäätmeteemalist õppevahendit/rändnäitust. Ettekanded käsitlevad jäätmekäitluse korraldamist Pärnu linnas, kogutud jäätmete käitlemist Paikre Sorteerimisjaamas, pandimärgiga pakendite kogumissüsteemi ning plastikpakenditest taaskasutusdetailide valmistamist Eestis. Teabepäeva läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisainfo: Merle Kiviselg, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, merle.kiviselg@keskkonnaamet.ee, 5560 2292.

Loodusõhtu “Mägede ilu ja valu” Viljandi Linnaraamatukogus

07.11.2012

Kolmapäeval, 7. novembril algusega 17.30 toimub Viljandi Linnaraamatukogu III korruse näitustesaalis (Tallinna tn 11/1) loodusõhtu „Mägede ilu ja valu“. Loodusõhtu külaliseks on fotograaf, alpinist ja treener Jaan Künnap. Loodusõhtu korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Osalemine on kõigile tasuta. Lisainfo ja registreerimine: Reet Vaiksalu, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, 5308 3344, Reet.Vaiksalu@keskkonnaamet.ee