Sipelgas Ferda oli Brüsselis võidukas

22.03.2010

Keskkonnaamet võitis Brüsselis Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala auhinnatseremoonial auhinna. Võidu tõi koolidele mõeldud prügi vähendamise õppeprogramm “Ferda vähendab prügi “, mille maskott on sipelgas Ferda. „Tegemist on koolidele, lasteaedadeleja õpilasorganisatsioonidele mõeldud jäätmetekke vähendamise õppega, mille käigus Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid õpetavad prügiga targalt ringi käima,“ ütles keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik. Prügiennetusprogrammide maskott sipelgas Ferda on […]

RMK konkurss “100 soovi ja palvet”

16.03.2010

Lugupeetud koolijuht, õpetaja ja õpilased! Alanud on looduskaitse 100. juubeliaasta tähistamiseks ellu kutsutud konkurss „100 soovi ja palvet“ , mille raames kogume mõtteteri – lausungeid, mis lähendavad meid loodusega ja loodust meiega, mis on suunatud looduse väärikale kohtlemisele, inimese ja looduse vaheliste suhete mõtestamisele. Lausung kui soov või palve võib olla suunatud meilt loodusele, looduselt […]

Tuult tuulikutele 2

18.02.2010

“Tuult tuulikutele 2” on keskkonnahariduslik projekt, mis lisaks loodus- ja säästvaarengu alastele teadmistele keskendus ka erinevate kooliastmete vahelisele koostööle. Projekti tulemusena valmisid metoodilised õppematerjali koolide koolisisese keskkonnaharidusliku projekti läbi viimiseks. Samuti on projekti kodulehel üleval osalenud koolide poolt oma kooliprojektide käigus valmistatud materjalid. Projekti viis läbi MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Materjalid […]

Valminud on loodushariduslik õppemapp “Läbi lodu rabast randa”

25.01.2010

“Läbi lodu rabast randa” on õppemapp, mis valmis 2009. aastal Palupõhja ja Muraste looduskoolide õppeprogrammide juhendajate ühistööna, kirjutab Keskkonnainfopunkt pressiteates. Mapi materjale saab kasutada nelja loodusliku koosluse tundmaõppimiseks. Need on raba, lodumets, pangamets ja mererannik. Õppemapp koosneb neljast osast:a) nelja koosluse kirjeldused (foto ja üldiseloomustus, kontuurpilt, mõistatused ning mõistujutud);b) 16 pilditahvlit 96 taime- ja loomaliigi […]

Valmis veebipõhine ressursikasutuse kalkulaator KESA

04.01.2010

SA REC Estonia ja Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi koostöös valmis veebipõhine ressursikasutuse kalkulaator KESA http://kesa.edu.ee KESA erineb teistest samalaadsetest kalkulaatoritest mitmel viisil. Peamiseks erinevuseks on kalkulaatori sihtgrupp: KESA on loodud eelkõige organisatsioonide ressursikasutust silmas pidades, kuid võimaldab ka üksikisikul oma ressursikasutuse mõistlikkust hinnata. Tulemust illustreeritakse ökoloogilise jalajäljena skaalal, kus kajastuvad elektri- ja soojusenergia, vee, transpordi […]

Valmis abimaterjal loodusmatka korraldajale

04.01.2010

2009. aastal oli Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liidu (BGÕL) üheks ulatuslikumaks ettevõtmiseks koostöös sihtasutusega REC Estonia loodusõppekäikude sarja korraldamine Põhja-Eesti koolide õpetajatele. Eesmärgiks oli nii loodus- kui ka teiste ainete õpetajatele tutvustada Eesti loodust ja kultuuri ning aidata omandatut edasi anda õpilastele. Osavõtjad tutvusid Eestimaa loodusradadega, et leida ideid klassi-ekskursioonideks või õppekäikudeks. Üheskoos külastati […]

RMK uus koduleht lihtsustab loodusretke planeerimist

17.06.2009

PRESSITEADE 17. juuni 2009 RMK uuenenud kodulehekülg aadressil www.rmk.ee pöörab senisest enam tähelepanu puhkevõimaluste tutvustamisele Eesti looduses. Loodud otsingusüsteem aitab lihtsa vaevaga leida matkaradu, metsaonne, telkimisalasid ja muid loodusesse rajatud puhkeobjekte valitud piirkonnas. Alates selle aasta algusest korraldab RMK külastust oma 13 puhkeala kõrval ka viies Eesti rahvuspargis ja ligi 40 muul kaitsealal, olles seeläbi suurim […]

Keskkonnaamet: Õuesõppes osales üle nelja tuhande lapse

16.06.2009

KeskkonnaametPressiteade 16.06.2009 Õuesõppes osales üle nelja tuhande lapse Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond pakkus alates 20. aprillist kuni 15. juunini lasteaedadele ja üldhariduskoolidele õuesõppe raames 66 erinevat õppekava toetavat loodus- ning keskkonnaharidusliku sisugaõppeprogrammi. Programme telliti 212 korral ja neis osales 4690 last. Tasuta õuesõppe raames tutvustati looduskeskustes, kaitsealade õpperadadel, parkides ja koolide vahetus ümbruses Eesti looduse maastikulist mitmekesisust, […]