Taaskasutusteemalised töötoad Ringluspoes

06.07.2011

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toel toimuvad Pärnu Ringluspoes taaskasutusteemalised töötoad. Töötubades osalejad valmistavad endale näidistoote või valmistoote töötoa toimumise ajal juhendaja õpetuste järgi, mis töötoa lõppedes jääb valmistaja käsutusse. Projekti käigus valmib iga töötoa lõpus koostöös töötoa juhendajaga juhendmaterjal, milles kirjeldatakse töötoas kasutatud töömeetodeid ja -võtteid. Projekti raames viiakse läbi järgmised töötoad:Rannahooaeg uues kuues juuni 2011Loodust […]

Peipsi püsinäitus – Peipsi järve elu tuba

20.06.2011

„Peipsi järve elu tuba” on püsinäitus, mis jagab Peipsi järve looduslike tingimustega seotud teavet ja annab ülevaate Peipsi-äärsest elu-olust. Näitus tutvustab Peipsi järves elavat 34 kalaliiki, millest on tehtud mulaažid. Peipsi järve kujutab ja iseloomustab ligi 4 m pikkune ja 1,4 m laiune kolmemõõtmeline makett, millelt leiab suuremad Peipsi-äärsed asulad, majutuskohad, muuseumid, vaatetornid ja palju […]

Pärnu Vanalinna Põhikooli keskkonnalaager

20.06.2011

Pärnu Vanalinna Põhikooli eestvedamisel lõppes tõeliselt vahva Pärnu linna algklasside õpilaste keskkonnalaager. Tegu oli igati õnnestunud ettevõtmisega ja väga vahvate ja toimekate lastega. Vaadake meie blogi aadressil http://keskkonnalaager-suvi.blogspot.com LugupidamisegaPille TahkerPärnu Vanalinna Põhikooli direktor

Projekt “Kevad ja kaka Kablis, Seljametsas ja Merelaiul”

13.06.2011

Seljametsa Lasteaed-Algkooli töötajate tubli töö tulemusena leidis KIK-i poolt rahastamist eelnimetatud projekt, mille eesmärgiks oli tõsta lasteaed – algkooli laste keskkonnateadlikkust. Tegevused viidi läbi 2011. a mais ja juunis. Projekti raames toimus õppereis Kabli Looduskeskusesse, kus vaadeldi loodust ja arutleti teemal: kuidas elavad linnud looduslikus ja puhtas keskkonnas ilma prügita. Ökonädalal viidi läbi matk Paikre […]

Loodusviktoriin 3.-4. klassi õpilastele

31.05.2011

Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpetaja Janne Änilane koostas KIK-i poolt rahastatud projekti “Taime-aasta Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis” (2010-2011) raames viktoriiniküsimused nii oma kooli 3.-4. klassi õpilastele kui ka ülelinnalisel viktoriinil osalejatele. Viktoriiniküsimused leiate keskkonaharidus.ee õppematerjalide alt. Failide pealkirjad on: Loodusviktoriin_3-4_klassile (Pärnu Ülejõe Gümnaasium) Ülelinnaline loodusviktoriin 3-4 _klassile (Pärnu Ülejõe Gümnaasium)

Jäätmealased plakatid

30.05.2011

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus teatab, et Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel viidi 2011. aastal kevadel läbi projekt “Jäätmealased plakatid MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse piirkonna koolidele”.Kõikides piirkonna koolide 14-19-aastaste õpilaste seas toimus jäätmealane küsitlus saamaks teada, kui palju teavad õpilased igapäevasest jäätmekäitlusest ja globaalsetest jäätmeprobleemidest. Seejärel koostati 5 jäätmeteemalist plakatit, mis tutvustavad õpilastele jäätmekäitlust. Plakatite koostamisel arvestati just nende probleemidega, […]

Õuesõppe looduskursus õpetajatele ja juhendajatele

19.05.2011

Õuesõppe looduskursus on 8-päevane loodusõppe koolitus, mis toimub kolme praktilise moodulina Otepääl, Luual, Tartu ja Põlva ümbruses juunist septembrini 2011. Toimumisajad on 9.-12. juuni Otepääl, 2.-4. august Luual ning 14. september Tartu ja Põlva ümbruses. Õuesõppe looduskursusel õpitakse tundma taime-, seene- ja loomaliike (imetajad, putukad, linnud, vee-elustik) erinevates kooslustes (mets, niit, veekogu, park, raba). Temaatika: […]

Alates 15.05.2011 saavad matkajad nõu RMK teabepunktidest

16.05.2011

15. mail 2011 saab ametliku hoo sisse looduspuhkuse hooaeg kui külastajatele avavad igapäevaselt uksed 27 RMK teabepunkti üle Eesti. Mullu külastati riigimetsa puhkealasid, rahvusparke ning looduskaitsealasid 1,57 miljonil korral. RMK tegeleb külastuskorraldusega 13 riigimetsa puhkealal, 5 rahvuspargis ja ligi 40-l muul kaitsealal üle Eesti. “Hetkel on looduses liikujale välja ehitatud ligi 2000 km matkaradu, 309 […]

Algavad tasuta linnuõpperetked üle Eesti.

12.05.2011

  PressiteadeEesti Ornitoloogiaühing11.05.2011 Algavad tasuta linnuõpperetked üle Eesti. Maist juuni alguseni toimuvad Eesti Ornitoloogiaühingu liikmete ja partnerite abil linnulauluõppe hommikud ja õhtud üle Eesti linnades ja ka väljaspool. Kohtade valik ulatub Kallastest saarteni, võimalik on osaleda ka võrokeelsel retkel või lausa linnuööpäeval. Ornitoloogide ja asjatundjate juhendamisel on igaühel võimalik oma teadmisi täiendada ja silmaringi avardada. […]

“Otsi Otti” programm

05.05.2011

„Otsi Otti“ (inglise keelne vaste „Hug-a-Tree programm“, rootsi keeles „Hitta Vilse“) on kursus, kus lapsed saavad teadmisi käitumisest eksinu olukorras. „Otsi Otti“ väljaõppe eesmärgiks on õpetada lastele leia- mind- kergemini nippe, millega nad enda kiiremaks leidmiseks kaasa aidata saavad. Ajaloost:Programm sai alguse ajendatult 1981 aasta traagilisest õnnetusest Ameerikas, Californias. Kolmelapseline pere suundus telklaagrisse populaarse loodusraja […]