Uus aktiivõppe abimaterjal

Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Pressiteade 1. september 2010

Uus aktiivõppe abimaterjal julgustab uurima ja avastama Läänemerd ning kive.

Tartu Keskkonnahariduse Keskus andis välja õppekavakohaste programmide juhendajatele aktiivõppe abimaterjali “Uurime ja avastame”. Materjal sisaldab kaht õppekavakohast programmi, mis aitavad koolieelikutel ning esimese ja teise kooliastme õpilastel tutvust teha Läänemere ja kivimitega.

Trükises on programmide tutvustus, soovitusi juhendamiseks ning kasutatavate materjalide ja vahendite kirjeldus. Lisadena on abimaterjalid paljundamiseks, mis aitavad programmi ülesandeid ja mänge ise ette valmistada ning läbi viia. Trükise autorid Annelie Ehlvest ja Helle Kont loodavad, et uus materjal pakub uusi võimalusi looduse avastamise ja
tundmaõppimise põneval teel nii õpilastele kui õpetajatele.

Õppematerjali trükiversiooni jagatakse loodusmajadele, looduskeskustele ja suurematele raamatukogudele. Kogumiku eesti- ja ingliskeelsed versioonid on alla laetavad Tartu Keskkonnahariduse Keskuse kodulehelt www.teec.ee ja
projekti “Ühendades Läänemerd – COBWEB” kodulehelt http://hyria.fi/cobweb.

Aktiivõppe abimaterjal “Uurime ja avastame” on välja antud projekti “Ühendades Läänemerd – COBWEB” raames. Projekti finantseerivad Kesk-Läänemere Interreg IVA programm 2007-2013 ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti “Ühendades Läänemerd – COBWEB” eesmärk on koostöö arendamine Kesk-Läänemere piirkonnas asuvate ülikoolide, muuseumide ja looduskoolide vahel. Kahe-aastase projekti jooksul korraldatakse Eestis, Lätis, Soomes
ja Rootsis Läänemere ja selle keskkonna teemalisi foorumeid; koostatakse õppekava kohaseid programme lasteaedadele, koolidele ja looduskeskustele; luuakse rollimängul põhinev näitus ning interaktiivne rollimängu
veebikülg.

Kesk-Läänemere Interreg IVA programm 2007- 2013 on Euroopa territoriaalne koostööprogramm, mis toetab piiriüleseid projekte Kesk-Läänemere piirkonnas hõlmates piirkondi Eestist, Soomest (kaasa arvatud Åland), Lätist ja Rootsist. Täpsemat teavet leiab aadressil: www.centralbaltic.eu.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab olulisi keskkonnaprojekte, täpsemat teavet programmide ja toetuste kohta saab internetiaadressil: www.teec.ee.

Projekti tegemisi saab jälgida Tartu Keskkonnahariduse Keskuse koduleheküljel http://www.teec.ee/?nodeid=361&lang=et ja projekti Ühendades Läänemerd – COBWEB ametlikul koduleheküljel http://hyria.fi/cobweb.

Info aktiivõppe abimaterjali kohta:
Anneli Ehlvest
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Keskkonnahariduse spetsialist
7 361 693
anneli.ehlvest@teec.ee
www.teec.ee

Info materjali jaotamise kohta:
Mirjam Pikla
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Projekti koordinaator
7 366 120
mirjam.pikla@teec.ee
www.teec.ee  


Logi sisse