Valmis õppematerjal metsloomade elust

Eesti Jahimeeste Selts avaldas oma veebilehel õppematerjali METSLOOMADE AASTARING ning INIMESE JA ULUKITE SUHTED. Viiel infograafilisel teemalehel on ülevaade metsloomade toiduvõrgustikust ja loomulikust elukorraldusest läbi nelja aastaaja. Üks teemaleht on inimese ja ulukite probleemolukordadest, millele antakse selgitused nii inimese kui ka ulukite vaatenurgast. Õppematerjali eesmärk on teadlikkuse tõstmine metsloomade eluviisist ja nende loomulikest vajadustest, et oskaksime metsloomadega rohkem arvestada ja mõista paremini looduse toimimist.

Me ei tohi unustada, et jagame Maad elamiseks teiste elusolenditega, sealhulgas metsloomadega – nad on osa elurikkusest, kes loovad Maal elutingimusi jätkusuutlikuks eluks. Teadlik inimene väärtustab, austab ja hoiab loodust.

 

Teemalehed on väljaprinditavad A-3 formaadis. Teemalehtede juurde kuuluvad 17 töölehte koos selgitava abimaterjaliga. Infomaterjali töölehtede sihtrühmaks on lasteaia vanem vanuserühm kuni II kooliaste, teemalehed sobivad ka vanematele.

Infomaterjalide valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppematerjal on leitav siit:

https://www.keskkonnaharidus.ee/material/metsloomade-aastaring/

http://www.ejs.ee/oppematerjalid/


Logi sisse