Keskkonnaamet koos keskkonnaministeeriumiga korraldas 25.-26. oktoobril 2017 Jänedal keskkonnahariduse konverentsi, mille fookus oli kliimamuutustel.  Arutatati, kuidas globaalsed muutused võivad hävitada elurikkust ja kooslusi. Professor Alvar Soesoo andisülevaate kliimamuutustega kaasnevatest dilemmadest ja geoloogilisest ajaskaalast ning akadeemik Urmas Kõljalg rääkis nende muutuste mõjust eluslooduse hävimisele. Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere aga tõi esile, et  kvaliteetne keskkonnaharidus on nii üks osa inimõigustest kui ka vundament elamisväärse keskkonna säilitamiseks või loomiseks.

Kliimamuutuste üldine kontseptsioon, dilemmad, geoloogiline ajaskaala“,  professor Alvar Soesoo, TÜ/ TTÜ/ MKM

“Globaalsed muutused elurikkuse ja koosluste hävitajana”, akadeemik Urmas Kõljalg, TÜ Loodusmuuseumi direktor

Maailmaharidusprojekti SAME world õppematerjalid, Katrin Saart, Peipsi Koostöö Keskus

Keskkonnahariduse valdkonnas läbi viidud uuringutest, Jaan Urb, OÜ Cumulus Consulting tegevjuht

“Keskkonnaharidus inimõiguste komponendina”, akadeemik Tarmo Soomere, Eesti  Teaduste Akadeemia president

Rollimängud kliima hariduses, Karolin Mäe, MTÜ Mondo Maailmahariduskeskus

Eesti Kliima 2100 materjalid

Videoülekande esimene päev ja teine päev.