Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Roheline võti, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb rohkem kui 51 000 kooli 67 maalt. Eesti liitus programmiga 2016. aastal, mil programmiga liitumise soovi avaldas 37 Tallinna lasteaeda ja kooli. 2019./2020. õppeaasta alguseks on programmiga liitunud üle 120 õppeasutuse. Liitunute nimekirja näeb siin.

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks alates 2019-2020. õ.-a. koostöölepingu  Tartu loodusmajaga, programmi koordinaator on Eeva Kirsipuu-Vadi (eeva.vadi@gmail.com). Varasematel aastal oli programmi eestvedajaks MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED Sirje Aheri juhtimisel.

Programmis osalemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Haridusamet ja Pärnu Linnavalitsus.


Rohelise kooli programmiga liitumiseks tuleb täita sooviavaldus, allkirjastada see digitaalselt ning saata programmi koordinaatorile (eeva.vadi@gmail.com).

Lühiülevaatega Rohelise kooli programmist saab tutvuda allpool ja Rohelise kooli programmi põhimõtetega saab tutvuda siin

Vastused küsimustele, mida teha, et olla Rohelise kooli programmis edukas, leiate SIIT.

Rohkem infot programmist leiad Tartu loodusmaja kodulehelt.


Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

  1. Seitsmest sammust koosnev strateegia
  2. Käsitletavad teemad
  3. Rohelise lipu taotlemine, kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Strateegia 7 sammu:

  1. Keskkonnatöörühma moodustamine
  2. Keskkonnaülevaatuse tegemine (juhis lasteaedadele ja koolidele). FEE poolt koostatud keskkonnaülevaatuse soovituslik vorm asub siin.
  3. Tegevuskava koostamine
  4. Monitooring ja hindamine
  5. Tegevuste sidumine õppekavaga
  6. Teavitamine ja kaasamine
  7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Teemad võib vabalt valida, kuid soovitame, et valikus oleks vähemalt üks järgmistest: elurikkus, kliimamuutused, globaalne kodakondsus. Teemade valik, millele klikkides avanevad piktogrammid:

Õppematerjal: Hiiglane Hiid on pahane

Alida. Vesi ja globaalne kodakondsus

Rohelise Kooli strateegiaga seotud oskused

5.06.2019 konverentsi ettekanded

Hak van Nispen – Hollandi Eco-Schools koordinaator: Õpilaste juhitud tegevus

Aveliina Helm: Igaühe looduskaitse

Iitu Kiminki: Soome Roheline lipp 20aastane