Eesti Keskkonnahariduse Ühing asutati 25. oktoobril 2017 Jänedal. Ühing liidab endaga keskkonnaharijaid, kes tahavad läbi võrgustikutöö keskkonnaharidust Eestis tõhusamaks ja kvaliteetsemaks muuta.

Seisuga 13. november 2017 on ühingul 71 liiget. Ühinguga liikmeks saamiseks palume täita liikmeks astumise avaldus ja saata meiliaadressile ekhyhing@gmail.com. Liikmeks vastuvõtmise otsusest antakse teada esimesel võimalusel.

Ühingu liikmetele on mõeldud meililist org.ekhy@lists.ut.ee.
Listiga liitumise soovist palume teatada ühingu meiliaadressile või saata käsklus listi serverisse (juhend).
EKHÜ facebookis

MTÜ Eesti Keskkonnahariduse Ühing põhikiri

Ühingu asutamiskoosoleku protokoll

Juhatus:

Dagmar Hoder
Evelin Laanest
Jonas Nahkor
Peep Tobreluts
Val Rajasaar
Veljo Runnel

MTÜ Eesti Keskkonnahariduse Ühing
reg. nr  80426530
ekhyhing@gmail.com
Purde 10-2, Tartu 50106
Tel. 5206108
Swedbank EE162200221068068931